Versiune 1.0, 1 mai 2018

http://www.streetartfestival.ro/ este detinut si operat de catre Asociatia ART Factory Transilvania, numita in continuare “AAFT”. Suntem o organizatie nonprofit, inregistrata in Sibiu, Romania, cu sediul pe strada Negoveanu nr. 6.

In conformitate cu prevederile Legii 677/2001, AAFT prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea urmatoarelor principii:

Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale;

Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;

Confidentialitatea. Regulamentul intern de organizare si functionare al institutiei contine reglementari cu privire la confidentialitatea informatiilor.

Consimtamantul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate in Legea 677/2001, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare;

Informarea. Informarea persoanelor se face de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;

Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;

Securitatea. Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (reglementate de Legea 677/2001);

dreptul de a obtine de la AAFT, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de CeRe;

dreptul de a obtine de la AAFT, la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ?tergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte;

dreptul de a obtine de la AAFT, la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001;

dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca date care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;

dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost incalcate. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

AAFT certifica faptul ca indepline?te cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal.

AAFT utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare.

Regulamentul intern de organizare si functionare al AAFT contine reglementari cu privire la confidentialitatea datelor cu character personal care sunt prelucrate in cadrul institutiei. Personalul AAFT este instruit in ceea ce priveste securitatea si confidentialitatea datelor cu caracter personale care sunt prelucrate.

Datele cu caracter personal nu vor fi instrainate sub nicio forma tertelor persoane straine, iar accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate in acest sens. Pentru mai multe detalii si informatii orice persoana interesata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

ALTE PRECIZARI

Scopul colectarii datelor este:

informarea utilizatorilor privind situatia contului lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la serviciile sau bunurile achizitionate,

trimiterea de Newsletter si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS)

Prin completarea datelor in formularul de creare de cont si/sau de comanda utilizatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a AAFT si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul prevazut mai sus.

Prin citirea documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: strada Negoveanu nr. 6, Sibiu, Romania, in atentia Asociatia ART Factory Transilvania va puteti exercita dreptul de interventie asupra datelor, dupa caz:

rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special a datelor incomplete sau inexacte;

transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

CONTACT

Pentru orice intrebari sau precizari in legatura cu prezentul document, va rugam sa ne ne contactati folosind datele de mai jos.

Adresa: : strada Negoveanu nr. 6, Sibiu, Romania

http://www.streetartfestival.ro

office@streetartfestival.ro