Lacul lui Binder, Avântului Bl. 6

Grădinița 22 Sibiu

Facultatea de Inginerie

Centrală termică Aleea Buia

Bloc Str. Mirăslău

Calea Cisnădiei Bl. 17