Open Call
SISAF 2019
#Openness

CRITERII DE SELECTIE:

Se vor prezenta:
1. Fişa de înscriere online, care va cuprinde numele şi datele de contact ale artistului;
2. O schiţă detaliată şi finalizată a lucrării care se încadrează în tema dată - #Openness, însoţită de un text descriptiv de maxim 10 rânduri. Schiţa va fi fotografiată sau scanată la o rezoluţie de 300 dpi şi trimisă în format jpeg;
3. Statement - o scurta descriere a activităţii artistului.

REGULI

1. Formularul online de înscriere trebuie trimis împreună cu fotografiile digitale şi restul informaţiilor cerute pe site-ul www.streetartfestival.ro.
2. Data limită pentru aplicaţii este 5 Mai 2019. Pentru o mai bună organizare nu se acceptă aplicaţii după acest termen.
3. Datele furnizate de participanţii selectaţi (statement, fotografii ale lucrărilor) vor fi utilizate în materialele de promovare ale evenimentului.
4. Artistul îşi asumă răspunderea pentru datele comunicate.
5. Deciziile comisiei de selecţie sunt definitive.
6. Informaţiile referitoare la selecţie vor fi postate, în timp util, pe site: www.streetartfestival.ro și pe pagina de Facebook a festivalului.

În urma jurizării proiectelor, primii 10 artişti selectați își vor implementa lucrările în cadrul festivalului. Dimensiunea muralelor poate varia în funcţie de pereţii sau locațiile disponibile stabilite de Primăria Municipiului Sibiu și alți parteneri. Artiştilor li se vor asigura condiţiile şi materialele de lucru.organizator: